30 de marzo de 2021

Dužnosti

U ovoj sekciji se prikupljajiu zadaci dodeljeni zaposlenima jedne ili više kategorija.Svi zadaci i obaveze složene su u skladu sa njihovim nedeljnim rasporedom i prioritetom. Panel […]