POLITIKA KOLAČIĆA

Cilj ove politike kolačića je da na jasan i precizan način informiše o kolačićima koji se koriste na našem veb sajtu.

Koristimo sopstvene kolačiće i kolačiće trećih strana radi poboljšanja naših usluga, personalizovanja našeg veb sajta, olakšavanja navigacije našim korisnicima, pružanja boljeg iskustva u upotrebi veb sajta, identifikovanja problema radi njihovog poboljšanja, pravljenja mera i statistika korišćenja i prikazivanja reklama koje su vezane za Vaše preference putem analize korišćenja veb sajta.

Obaveštavamo Vas da možemo da koristimo kolačiće na Vašem uređaju pod uslovom da ste dali svoj pristanak, osim u slučajevima kada su kolačići neophodni za navigaciju našim veb sajtom. Ukoliko date svoj pristanak, moći ćemo da koristimo kolačiće koji nam omogućavaju da dobijemo više informacija o Vašim preferencama i personalizujemo naš veb sajt u skladu sa Vašim individualnim interesima.

 

ŠTA SU KOLAČIĆI

Kolačići i druge slične tehnologije kao što su lokalno deljeni objekti, flash kolačići ili pikseli, su alati koje veb serveri koriste za skladištenje i povraćaj informacija o svojim posetiocima, kao i za pružanje pravilnog funkcionisanja sajta.

 

TIPOVI KOLAČIĆA

Postoje različite vrste kolačića u zavisnosti od entiteta koji ih upravlja:

Kolačići prve strane: To su kolačići koji se šalju na krajnji korisnički uređaj sa servera ili domena koji upravlja veb sajtom koji je posetilac posetio, i koriste se za pružanje usluga koje je korisnik zatražio. Kolačići treće strane: To su kolačići koji se šalju na krajnji korisnički uređaj sa servera ili domena koji nije upravljan od strane vlasnika veb sajta koji korisnik posećuje, već od strane druge entitete koja obrađuje podatke dobijene kroz kolačiće. Ti kolačići se koriste za pružanje usluga koje korisnik nije direktno zatražio na veb sajtu koji je posetio, poput oglašavanja ili analize podataka o posetiocima. Takođe, u slučaju da se kolačići instaliraju sa servera ili domena koji su upravljani od strane vlasnika veb sajta, ali se informacije koje se prikupljaju putem kolačića obrađuju od strane treće strane, takvi kolačići će se takođe smatrati kolačićima treće strane.

 

Postoje različite vrste kolačića u zavisnosti od njihove namene:

Tehnički kolačići: Ovi kolačići omogućavaju korisniku navigaciju kroz veb sajt, platformu ili aplikaciju, kao i korišćenje različitih opcija ili usluga koje su dostupne na njima. Ovi kolačići omogućavaju vlasniku sajta da upravlja i održava funkcije i usluge koje su dostupne na sajtu, kao što su kontrola saobraćaja i komunikacije podataka, identifikacija sesije, pristup delovima sa ograničenim pristupom, pamćenje elemenata koji čine narudžbinu, procesiranje narudžbine, upravljanje plaćanjima, kontrola prevare povezane sa sigurnošću usluge, zahtev za prijavu ili učešće na događaju, brojanje poseta u svrhu fakturisanja licenci softvera kojim se služi usluga (veb sajt, platforma ili aplikacija), korišćenje elemenata sigurnosti tokom navigacije, skladištenje sadržaja za reprodukciju video ili zvuk zapisa, omogućavanje dinamičkih sadržaja (na primer, animacija prikazivanja teksta ili slike) ili deljenje sadržaja putem društvenih mreža.

Takođe spadaju u ovu kategoriju, zbog njihove tehničke prirode, kolačići koji omogućavaju najefikasnije upravljanje prostorima za oglašavanje koje je vlasnik veb sajta, aplikacije ili platforme uključio kao još jedan element dizajna ili „postavljanja“ usluge koju nudi korisniku. To se radi na osnovu kriterijuma kao što je uređeni sadržaj, a ne prikupljanja informacija o korisnicima u druge svrhe, kao što je personalizacija tog reklamnog sadržaja ili drugog sadržaja.

Kolačići preferencija ili personalizacije: Ovi kolačići omogućavaju pamćenje informacija kako bi korisnik pristupio usluzi sa određenim karakteristikama koje mogu razlikovati njegovo iskustvo od iskustva drugih korisnika, kao što su jezik, broj rezultata prikazanih pri pretrazi, izgled ili sadržaj usluge u skladu sa vrstom pregledača kojim korisnik pristupa usluzi ili regijom iz koje pristupa usluzi, itd.

Kolačići analize ili merenja: Ovi kolačići omogućavaju onome ko je odgovoran za njih da prati i analizira ponašanje korisnika veb sajtova sa kojima su povezani, uključujući kvantifikaciju uticaja reklama. Informacije prikupljene ovom vrstom kolačića koriste se za merenje aktivnosti na veb sajtovima, aplikacijama ili platformama, radi uvođenja poboljšanja na osnovu analize podataka o upotrebi koje korisnici pružaju usluzi.

Kolačići ponašanja u oglašavanju: Ovi kolačići omogućavaju najefikasnije upravljanje prostorima za oglašavanje na veb sajtu. Ovi kolačići skladište informacije o ponašanju korisnika dobijenom kroz kontinuirano posmatranje njihovih navika pregledanja, što omogućava razvoj specifičnog profila za prikazivanje reklama na osnovu toga.

Kolačići geolokacije: Koriste se da bi se saznalo gde se korisnik nalazi kada traži uslugu. Ovaj kolačić je anoniman i koristi se, na primer, za pružanje odgovarajućih informacija u zavisnosti od zemlje u kojoj se korisnik nalazi.

Postoje različite vrste kolačića u zavisnosti od vremenskog perioda u kojem su aktivni:

Kolačići sesije: Ovi kolačići su dizajnirani da prikupljaju i skladište podatke dok korisnik pristupa veb sajtu. Ovi kolačići se automatski brišu kada korisnik završi sesiju ili zatvori pregledač. Ovi kolačići se obično koriste za skladištenje informacija koje su bitne samo za pružanje usluge koju je korisnik jednom zatražio (na primer, lista kupljenih proizvoda) i automatski se brišu kada korisnik završi sesiju ili zatvori pregledač.

Kolačići trajanja: Ovi kolačići ostaju sačuvani na korisnikovom uređaju i mogu se pristupiti i obrađivati u periodu koji je određen od strane odgovornog lica za kolačić, a koji može biti nekoliko minuta ili nekoliko godina.


KOLAČIĆI KOJI SAE KORISTE NA NAŠOJ WEB STRANICI

DenomionacijaTitular asociadoTrajanjeSvrha obrade
__Secure-3PSIDCCGoogle5 meseciSeguridad
HSIDGoogle5 meseciSeguridad
__Secure-3PSIDGoogle5 mesesSeguridad
SSIDGoogle5 mesesSeguridad
APISIDGoogle5 mesesSeguridad
SIDCCGoogle5 mesesSeguridad
SIDGoogle5 mesesSeguridad
__Secure-3PAPISIDGoogle5 mesesSeguridad
SAPISIDGoogle5 mesesSeguridad
HSIDGoogle5 mesesSeguridad
OGPGoogle5 mesesSeguridad
OGPCGoogle5 mesesSeguridad
AIDGoogle Ads2 añosPublicidad
TADCIDJS Cache10 añosRastreo
TACDSTripadvisor2 añosRastreo
PMCTripadvisor2 añosRastreo
TAUTHEATTripadvisor2 añosRastreo
wp-wpml_current_languagewpml11 mesesTraducción de idioma
TRSCETripadvisorSesiónReviews
caosLocalGaGoogle Analytics1 añoRastreo
_gac_UA-60864055-1Google Analytics1 añoRastreo
_gaGoogle Analytics1 añoRastreo
cookielawinfo-checkbox-advertisementPropiasesiónPolítica de cookies banner
cookielawinfo-checkbox-performancePropiasesiónPolítica de cookies banner
wp-settings-time-1WordPress11 mesesSesión
wordpress_8aee93db050ee4b4ce548b83e3340b07WordPress11 mesesSesión
PHPSESSIDWordPress11 mesesSesión

 

¿CÓMO SE DESHABILITAN LAS COOKIES EN LOS NAVEGADORES?

El usuario puede, en cualquier momento, permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la modificación de los parámetros de configuración del navegador instalado en su ordenador:

Chrome Configuración -> Mostrar opciones avanzadas -> Privacidad -> Configuración del contenido. Para más información, puede consultar el soporte de Google o la Ayuda del navegador.

Explorer o Edge Herramientas -> Opciones de Internet -> Privacidad -> Configuración. Para más información, puede consultar el soporte de Microsoft o la Ayuda del navegador.

Firefox: Herramientas ->Opciones -> Privacidad -> Historial -> Configuración Personalizada. Para más información, puede consultar el soporte de Mozilla o la Ayuda del navegador. Safari Preferencias -> Seguridad.

Para más información, puede consultar el soporte de Apple o la Ayuda del navegador La desactivación de las cookies no impide la navegación por el sitio web, aunque el uso de algunos de sus servicios podrá ser limitado y, por tanto, su experiencia de navegación podrá ser menos satisfactoria.

 

RETIRAR EL CONSENTIMIENTO

El usuario podrá retirar en cualquier momento su consentimiento relacionado con la Política de Cookies, y podrá eliminar las cookies almacenadas en su equipo a través de los ajustes y configuraciones de su navegador de Internet, indicados anteriormente, así como accediendo a nuestro panel de configuración:

 

CONFIGURAR COOKIES

La presente Política de Cookies se podrá modificar cuando así lo exija la legislación vigente en cada momento o cuando hubiera alguna variación en el tipo de cookies utilizadas en el sitio web. Por ello, le recomendamos revisar esta política cada vez que acceda a nuestro sitio web con el objetivo de estar adecuadamente informado sobre cómo y para qué usamos las cookies.