Prvi koraci u Zeus Manager-u

Pomoći ćemo vam putem jednostavnih tutoriala započnete sa korišćenjem Zeus Manager-a prvi put, kao i da konfigurišete osnovne aspekte modula na koji ste se prijavili.

Podešavanje Zeus Manager-a po prvi put

Odredite osnovne karakteristike Zeus Manager-a kako biste mogli početi sa konfigurisanjem modula.

Brzi vodič za početak korišćenja Modula Rada i Radnih odnosa

Vodićemo vas kroz osnovne karakteristike koje morate podešavati kako biste mogli početi sa korišćenjem Modula Rada i radnih odnosa u Zeus Manager-u.

Brzi vodič za početak korišćenja Modula Rezervacija

Vodićemo vas kroz osnovne karakteristike koje morate podešavati kako biste mogli početi sa korišćenjem Modula za Rezervacije.

Centar za Pomoć

Radni odnosi

Vodićemo vas kroz osnovne karakteristike koje morate podešavati kako biste mogli početi sa korišćenjem Modula za Rezervacije.

Rezervacije

Odredite osnovne karakteristike Zeus Manager-a kako biste mogli početi sa konfigurisanjem modula.

Analítika

Vodićemo vas kroz osnovne karakteristike koje morate podešavati kako biste mogli početi sa korišćenjem Modula Rada i radnih odnosa u Zeus Manager-u.

Podešavanja

Odredite osnovne karakteristike Zeus Manager-a kako biste mogli početi sa konfigurisanjem modula.

Dashboard

Vodićemo vas kroz osnovne karakteristike koje morate podešavati kako biste mogli početi sa korišćenjem Modula za Rezervacije.

App Zeus Employee

Vodićemo vas kroz osnovne karakteristike koje morate podešavati kako biste mogli početi sa korišćenjem Modula Rada i radnih odnosa u Zeus Manager-u.